מקצים

8 ק"מ תחרותי

4.2 ק"מ תחרותי

2 ק"מ עממי

300 מטר אפרוחים

לו"ז זינוקים

נושא

מיקום

שעה

כינוס, חלוקת ערכות משתתף

מתחם האירוע

החל מהשעה 15:30

חימום וברכות

מתחם האירוע

16:15

מקצה 4.2 ק"מ תחרותי

נקודת זינוק

16:50

מקצה 8 ק"מ תחרותי

נקודת זינוק

17:05

מקצה 2 ק"מ עממי

נקודת זינוק

18:20

אפרוחים 300 מטר

נקודת זינוק

18:45

טקס סיום 

מתחם האירוע

19:00

סיום האירוע

מתחם האירוע

19:30

 

** ייתכנו שינויים נוספים בלוחות הזמנים בשל כמות המשתתפים בכל מקצה – נא להתעדכן ערב האירוע.

  • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו את קיום המרוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע ליום שני, 2.5.2022.

קבוצות גיל

 

קטגוריות למקצים התחרותיים 8/4.2 ק"מ

גברים / נשים

כללי

נערים / נערות

עד 19

גברים / נשים

20-29

גברים / נשים

30-39

גברים / נשים

40-49

גברים / נשים

50-59

גברים / נשים

60-69

גברים / נשים

70 +

*** הזוכים במקומות הכלליים יקבלו גביעים

*** הזוכים בקטגוריות יקבלו מדליות

כל המשתתפים יקבלו מדליית השתתפות!

 

מפות ומסלולים

מסלול 8 ק״מ
מסלול 4.2 ק״מ
אלבום תמונות אישי חינם!
במרוץ תופעל מערכת לקבלת אלבומי תמונות אישיים מרגעי האקשן.
אנא ענדו את מספר המשתתף בחזית החולצה כך שהמספרים גלויים למצלמות.
בסמוך ליום המרוץ יפורסם הלינק לקבלת אלבום התמונות האישי שלכם חינם!
אל תשכחו לחייך 😎

הוראות הגעה וחנייה

מגרש החניה של מיני ישראל: