מחירים והרשמה

מקצה

ההרשמה מסתיימת ב-23.4.2022 

 

מקצה תחרותי 8 ק"מ

85 ₪

 

מקצה תחרותי 4.2 ק"מ

70 ₪

 

מקצה עממי 2 ק"מ

45 ₪

 

מקצה אפרוחים 300 מטר

30 ₪

 

 

ההרשמה תסתיים סופית ביום שלישי 23.4.2022 בשעה 23:59 בלילה!